Ċittadin ta' Tbexbix

  1. Manwel Cutajar

  2. Alejandra Fenech

  3. Juan Żammit